Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

2024/S F02-0002950

UREDSKI MATERIJAL I PRIBOR, TONERI, RIBONI I DRUGE POTREPŠTINE, EMV 4/24

29.04.2024. 22.04.2024. do 10:00 sati

2024/S FO2-0002936

GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI UREĐENJA HODNIKA I STUBIŠTA, RENOVIRANJE SANITARNIH ČVOROVA U ZGRADI SDŽ, VUKOVARSKA 1, SPLIT, EMV 29/24

29.03.2024. 23.04.2024. do 13:00 sati

2024/S F02-0002717

GRAĐEVINSKI, OBRTNIČKI, INSTALATERSKI I PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI NA ZGRADAMA OSNOVNIH ŠKOLA _ ZA POTREBE CJELODNEVNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE (15 GRUPA), EMV 24/24

26.03.2024. 22.04.2024. do 13:00 sati

2024/S F02-000269

USLUGA STRUČNOG NADZORA I KZNR II NAD REKONSTRUKCIJOM OŠ DR. FRA KARLO BALIĆ ŠESTANOVAC I DOGRADNJOM ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE, EMV 28/24

25.03.2024. 16.04.2024. do 13:00 sati

EMV 23/24

DOGRADNJA DIZALA NA KAT.ČEST.ZEM. 4555-3 I 4555-2 K.O. SPLIT, VUKOVARSKA 1, SPLIT, EMV 23/24

07.03.2024. 28.03.2024. do 13:00 sati

2024/S F02-0001920

ODRŽAVANJE LIBUSOFT APLIKACIJA, EMV 2/24

07.03.2024. 26.03.2024. do 13:00 sati

2024/S F21-0000103

USLUGE CATERINGA ZA POTREBE SDŽ, EMV 27/24

04.03.2024. 22.03.2024. do 13:00 sati

2024/S F02-0001623

RAČUNALA, EMV 3-1/24

29.02.2024. 20.03.2024. do 10:00 sati

EMV 32/23

NABAVA VOZILA ZA POTREBE ŠKOLA, EMV 32/23

20.02.2024. 12.03.2024. do 13:00 sati

2024/S F02-0000194

RAČUNALA, EMV 3/24

18.01.2024. 09.02.2024. do 10:00 sati
1345678910Zadnji