Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu

E-BAG-37/24

NABAVA CVIJEĆA, CVJETNIH ARANŽMANA, VIJENACA I SVIJEĆA, E-BAG-37/24

14.02.2024. 21.02.2024. do 13:00 sati

E-BAG-11/24

ANTIVIRUSNI SUSTAV, OBNOVA LICENCI, E-BAG-11/24

13.02.2024. 20.02.2024. do 13:00 sati

E-BAG-88/24

USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE /za rekonstrukciju objekta za potrebe Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Ruđera Boškovića 30, Split, E-BAG-88/24

13.02.2024. 22.02.2024. do 10:00 sati

E-BAG-17/24

NABAVA MULTIFUNKCIJSKIH UREĐAJA, E-BAG-17/24

12.02.2024. 19.02.2024. do 13:00 sati

E-BAG-78/23

REVITALIZACIJA STAZE GOSPI SINJSKOJ – I. FAZA UREĐENJA, E-BAG-78/23

22.01.2024. 02.02.2024. do 10:00 sati

E-BAG-29/24

ODRŽAVANJE SDFU, E-BAG-29/24

18.01.2024. 26.01.2024. do 10:00 sati

E-BAG-48/24

NABAVA MOBITELA, E-BAG-48/24

12.01.2024. 23.01.2024. do 10:00 sati

E-BAG-108/23

GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI UREĐENJA PROSTORA MATIČNOG UREDA U TROGIRU, TRG IVANA PAVLA II. 1, E-BAG-108/23

11.01.2024. 19.01.2024. do 10:00 sati

E-BAG-102/23

GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI UREĐENJA PROSTORA MATIČNOG UREDA U IMOTSKOM, A. STARČEVIĆA 23, E-BAG-102/23

11.01.2024. 18.01.2024. do 10:00 sati

E-BAG-103/23

GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI UREĐENJA HODNIKA I STUBIŠTA, RENOVIRANJE SANITARNIH ČVOROVA (I.KAT) U ZGRADI SDŽ, VUKOVARSKA 1, SPLIT, E-BAG-103/23

11.01.2024. 22.01.2024. do 10:00 sati
1345Zadnji