Postupci jednostavne nabave

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-15/23 OBVEZNO I KASKO OSIGURANJE VOZILA, E-BAG-15/23 22.09.2023. 29.09.2023. do 13:00 sati
E-BAG-90/23 USLUGA INSTALIRANJA I UGRADNJE OPREME SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE ZA ŽUPANIJSKI IT CENTAR, E-BAG-90/23 20.09.2023. 29.09.2023. do 10:00 sati
E-BAG-87/23 USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU RADOVA UREĐENJA REG. ZNANSTVENOG CENTRA JADR. HRVATSKE U SKLOPU CENTRA IZVRSNOSTI I AMBULANTE DOMA ZDRAVLJA SDŽ, RUĐERA BOŠKOVIĆA 18 I 20, SPLIT, E-BAG 87/-23 15.09.2023. 20.09.2023. do 10:00 sati
E-BAG-86/23 USLUGA STRUČNOG NADZORA RADOVA UREĐENJA REGIONALNOG ZNANSTVENOG CENTRA JADRANSKE HRVATSKE U SKLOPU CENTRA IZVRSNOSTI I AMBULANTE DOMA ZDRAVLJA SDŽ,RUĐERA BOŠKOVIĆA 18 I 20, E-BAG-86/23 15.09.2023. 25.09.2023. do 10:00 sati
E-BAG-66/23 NABAVA IP TELEFONA, E-BAG-66/23 15.09.2023. 25.09.2023. do 13:00 sati
E-BAG-89/23 USLUGE KABLIRANJA - UVOĐENJE DODATNE TELEFONSKE I INTERNETSKE MREŽE NA LOKACIJI BIHAĆKA 2, E-BAG-89/23 01.09.2023. 07.09.2023. do 13:00 sati
E-BAG-18-1/23 PRINTERI I SKENERI, E-BAG-18-1/23 31.08.2023. 07.09.2023. do 13:00 sati
E-BAG-85/23 SNIMANJE FOTO/VIDEO DOKUMENTACIJE, IZRADA 3D MODELA I MATERIJALA ZA VR PROJEKCIJE NA LOKALITETIMA PODVODNE KULTURNE BAŠTINE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI, E-BAG-85/23 08.08.2023. 16.08.2023. do 10:00 sati
E-BAG-76/23 USLUGA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU ZA IT CENTAR, E-BAG-76/23 04.08.2023. 14.08.2023. do 10:00 sati
E-BAG-75/23 USLUGA STRUČNOG NADZORA ZA IT CENTAR, E-BAG-75/23 02.08.2023. 11.08.2023. do 10:00 sati
1345Zadnji