Poništeni postupci

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
2020/S 0F3-0024245 Oprema za uzorkovanje mikrobioloških i okolišnih parametara za potrebe projekta WATERCARE, EMV-14/20 03.07.2020.
2020/S 0F3-0022180 NABAVA RADOVA DOGRADNJE DVORANE - OŠ JESENICE, DUGI RAT, EMV 39/19 16.06.2020.
2020/S 0F3-0020883 REZULTATI POSTUPKA NABAVE - NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA (2 GRUPE-DOM ZDRAVLJA/EX. ŠKOLSKA POLIKLINIKA, SPLIT I DOM ZDRAVLJA, ISPOSTAVA SINJ), EMV 35/19 03.06.2020.
2019/S 0F3-0015180 USLUGE IZRADE MASTERPLANA PROMETNOG RAZVOJA FUNKCIONALNE REGIJE SREDNJA DALMACIJA I STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA MASTERPLANA NA OKOLIŠ UKLJUČUJUĆI UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJU PROJEKTA, EVV 15.04.2019.
E-BAG 31/19 -OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE JEDNOSTAVNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA: IZRADA, DOBAVA I MONTAŽA PVC STOLARIJE, E-BAG 31/19 19.02.2019.
2018/S 0F3-0035739 IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA SA TROŠKOVNIKOM ZA OBJEKT -NASTAVNO REGIONALNO SREDIŠTE ZA OSPOSOBLJAVANJE OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE, EMV-23/18 19.12.2018.
2016/S 002-0026129 GRAĐENJE CENTRA ZA POSJETITELJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, EMV 9-1/16 11.01.2017.
2016/S 014-0028843 Obavijest o poništenju postupka-prijevozna sredstva u cestovnom prometu-jedan (1) osobni automobil, EMV 12/16 23.12.2016.
OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA- PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU (3 OSOBNA VOZILA), EMV 27/14 OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA- PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU (3 OSOBNA VOZILA), EMV 27/14 17.02.2015.
Obavijest o poništenju postupka nabave odjeće za specijalističke snage civilne zaštite za spašavanje iz ruševina Splitsko-dalmatinske županije, EMV 61/13 Obavijest o poništenju postupka nabave odjeće za specijalističke snage civilne zaštite za spašavanje iz ruševina Splitsko-dalmatinske županije, EMV 61/13 26.02.2014.
12