Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-80/20 NABAVA USLUGE POPRAVKA SUSTAVA KLIMATIZACIJE VRV DAIKIN 10.04.2020. 17.04.2020. do 13:00 sati
E-BAG-79/20 Nabava usluga upravljanja i administracije projekta Masterplan prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, E-BAG-79/20 12.03.2020. 25.03.2020. do 13:00 sati
E-BAG-53-1/20 NABAVA USLUGA UPRAVLJANJA KOMUNIKACIJSKIM AKTIVNOSTIMA EU PROJEKTA SUSHIDROP, 2014-2020 INTERREG V-A, PREKOGRANIČNI PROGRAM SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 12.03.2020. 23.03.2020. do 12:00 sati
E-BAG-7/20 NABAVA HIGIJENSKOG POTROŠNOG MATERIJALA 10.03.2020. 18.03.2020. do 12:00 sati
E-BAG-19/20 NABAVA USLUGE OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI 06.03.2020. 12.03.2020. do 12:00 sati
E-BAG-91/19 NABAVA USLUGA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 27.02.2020. 09.03.2020. do 12:00 sati
E-BAG-53/20 NABAVA USLUGA UPRAVLJANJA KOMUNIKACIJSKIM AKTIVNOSTIMA EU PROJEKTA SUSHIDROP, 2014-2020 INTERREG V-A, PREKOGRANIČNI PROGRAM SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 10.02.2020. 24.02.2020. do 12:00 sati
E-BAG-8/20 NABAVA PREHRAMBENIH NAMIRNICA 07.02.2020. 14.02.2020. do 13:00 sati
E-BAG-5/20 NABAVA CVIJEĆA, CVJETNIH ARANŽMANA, VIJENACA I SVIJEĆA 07.02.2020. 14.02.2020. do 12:00 sati
E-BAG-80/19 NABAVA USLUGA UKLANJANJA, ZBRINJAVANJA I ČUVANJA NEZAKONITO POSTAVLJENIH PLUTAČA I SIDRENIH UREĐAJA NA DIJELU K.O. HVAR, PREDIO UVALA BORČE-MILNA, OTOK HVAR 13.12.2019. 23.12.2019. do 12:00 sati
1345Zadnji