Postupci jednostavne nabave u tijeku

Preporučuje se gospodarskim subjektima preuzimanje poziva na dostavu ponuda u postupcima bagatelne nabave uz prethodnu registraciju kako bi ih naručitelj mogao obavijestiti o eventualnim izmjenama poziva u odnosu na predmet nabave za koji su registrirani.

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
E-BAG-34/21 KLIMA UREĐAJI - SPLIT SUSTAVI, E-BAG-34/21 01.04.2021. 08.04.2021. do 13:00 sati
E-BAG-33/21 NABAVA FOTOKOPIRNOG UREĐAJA, E-BAG-33/21 31.03.2021. 08.04.2021. do 13:00 sati
E-BAG 83/21 UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJSKIM AKTIVNOSTIMA EU PROJEKTA FIRESPILL, E-BAG 83/21 26.03.2021. 08.04.2021. do 13:00 sati
E-BAG- 70/21 OSNIVANJE FILMSKOG UREDA, E-BAG-70/21 23.03.2021. 30.03.2021. do 13:00 sati
E-BAG-19/21 USLUGE ODRŽAVANJA I POPRAVKA VOZILA, E-BAG-19/21 10.03.2021. 19.03.2021. do 12:00 sati
E-BAG-64/21 USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA II NAD RADOVIMA GRAĐENJA CENTRA ZA POSJETITELJE SDŽ, E-BAG-64/21 03.03.2021. 12.03.2021. do 13:00 sati
E-BAG-20/21 NAJAM MULTIFUNKCIONALNIH UREĐAJA, E-BAG - 20/21 25.02.2021. 09.03.2021. do 13:00 sati
E-BAG-14/21 GOVORNE USLUGE U NEPOKRETNIM MREŽAMA, E-BAG-14/21 22.02.2021. 04.03.2021. do 13:00 sati
E-BAG-71/21 USLUGA IZRADE STUDIJE OPRAVDANOSTI DAVANJA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PLAŽE K.O. HVAR, PREDIO MAJEROVICA (ZAPADNI DIO), GRAD HVAR, E-BAG-71/21 11.02.2021. 22.02.2021. do 13:00 sati
E-BAG-12/21 PREHRAMBENE NAMIRNICE, E-BAG-12/21 10.02.2021. 17.02.2021. do 13:00 sati
1345Zadnji