Prethodno savjetovanje

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu
EMV 16/20 NABAVA RADOVA - VIDIKOVAC I PJEŠAČKA STAZA NA SJEVERNOJ STRANI MOSORA_EMV 16/20 20.07.2020. 27.07.2020. do sati
EVV 37/20 USLUGA NAJMA MICROSOFT LICENCI, EVV 37/20 17.07.2020. 23.07.2020. do sati
EVV 32/20 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (16 GRUPA), EVV 32/20 07.07.2020. 13.07.2020. do sati
EVV 29/19 USLUGA IZRADE MASTERPLANA PROMETNOG RAZVOJA FUNKCIONALNE REGIJE SREDNJA DALMACIJA, STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA MASTERPLANA/PROGRAMA NA OKOLIŠ (2 GRUPE) 23.06.2020. 29.06.2020. do sati
EVV 30/20 NABAVA MEDICINSKE OPREME ( 8 GRUPA) 31.01.2020. 10.02.2020. do sati
EMV 39/19 NABAVA RADOVA DOGRADNJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE NA POSTOJEĆOJ ŠKOLSKOJ ZGRADI O.Š. JESENICE, DUGI RAT, EMV 39/19 06.12.2019. 13.12.2019. do sati
EVV 29/19 USLUGE IZRADE MASTERPLANA PROMETNOG RAZVOJA FUNKCIONALNE REGIJE SREDNJA DALMACIJA, STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA PLANA/PROGRAMA NA OKOLIŠ (2 GRUPE) 27.11.2019. 05.12.2019. do sati
EMV 35/19 NABAVA GRAĐEVINSKIH RADOVA (2 GRUPE-DOM ZDRAVLJA/EX. ŠKOLSKA POLIKLINIKA, SPLIT I DOM ZDRAVLJA, ISPOSTAVA SINJ), EMV 35/19 27.11.2019. 05.12.2019. do sati
EVV 9-1/19 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (14 GRUPA), EVV 9-1/19 19.11.2019. 26.11.2019. do sati
EVV 8/19 NABAVA ENERGENATA-LOŽ ULJE EKSTRA LAKO (LU EL EURO) ZA SEZONU GRIJANJA 2019./2020. ZA ŠKOLE KOJIMA JE SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OSNIVAČ 13.09.2019. 19.09.2019. do sati
123