Program mjera za ublažavanje posljedica pandemije korona virusa na području Splitsko-dalmatinske županije