Programi gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije

U listi dolje su prikazani programi gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije. Tu možete naći opise pojedinog programa i pripadajućih pod programa zajedno sa kontaktima osoba zaduženih za vođenje programa. Klikom na ponuđene linkove dobiti ćete prikaz natječaja u pojedinom programu.

Programi gospodarstva » Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva
  

Pod programi

 • Subvencije u poduzetništvu – Malo gospodarstvo – Početkom 2010. raspisani (12.veljače 2010.) su natječaji za projekte "Lokalni projekti razvoja-mikrokreditiranje" za 2009. i "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva"za 2009.godine koji isključivo potiču proizvodne djelatnosti, te tražiocima kredita nude najpovoljnija kreditna sredstva za početak i razvitak svoje djelatnosti.Temeljem odluke Povjerenstva poduzetnički projekti ostvaruju pravo na subvenciju Županije i MPO koji subvencioniraju kamatnu stopu na odobrene poduzetničke kredite iz navedenih Projekta ( 1%+1% odnosno 2%+2%) za cijelo vrijeme otplate kredita. Okvirni kreditni potencijal odobren od strane MPO iscrpljen je početkom tekuće godine te je 31.03.2014. MPO objavilo zatvaranje Programa uz mogućnost realizacije kredita koji su već u postupku zaključno sa 31.12.2014.
  Posljednja izvješća od listopada 2014. govore o realizaciji ukupno 155 kredita ukupne vrijednosti 40 mil EUR.

  Popis natječaja u pod programu:(2)

 • Subvencije u poduzetništvu – Stari programi - planirana sredstva osigurana su za nastavak subvencioniranja kamatnih stopa poduzetničkih kredita iz projekata „Gruda snijega“,“Poduzetnik 1 i 2“, „Lokalni programi razvoja- Poduzetnik za 2004.god“ te „Lokalni projekti razvoja –mikrokreditiranje za 2007.god“u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i Ministarstvom branitelja do kraja otplatnog perioda zadnjeg odobrenog kredita iz predmetnih kreditnih linija.

  Popis natječaja u pod programu:(0)

 • Potpore razvoju malog gospodarstva - Ciljana skupina su žene poduzetnice, mladi i početnici u poduzetništvu. Aktivnost ima za cilj povećati stopu preživljavanja novoosnovanih obrta i trgovačkih društava kao i povećati konkurentnost postojećih subjekata u malom poduzetništvu potičući ulaganja koja rezultiraju rastom i razvojem s naglaskom na očuvanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna SDŽ u cilju poticanja osnivanja i razvoja poslovanja mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u većinskom privatnom vlasništvu, 75% opravdanih troškova sukladno Zakonu o državnim potporama i drugim važećim propisima o državnim potporama, a najviše do 20.000,00 kuna.

  Popis natječaja u pod programu:(3)