Aktualni mandat vijećnika

Nezavisni vijećnik

Mate Šimundić, predsjednik Županijske skupštine

Nezavisni vijećnik Odbor za izbor i imenovanja, predsjednik
Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, član

HDZ

Josip Banović

HDZ Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član

HDZ

Danica Baričević

HDZ Odbor za statut i poslovnik, predsjednica
Mandatno povjerenstvo, članica

HDZ

Ivan Bikić

HDZ Odbor za javna priznanja, član

HDZ

Mila Bilić

HDZ Odbor za financije, članica

HDZ

Jadranka Brečić

HDZ Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, članica

HDZ

Dinko Bošnjak

HDZ Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, predsjednik
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član

HDZ

Tomislav Buljan

HDZ Odbor za javna priznanja, predsjednik

HDZ

Marko Galić

HDZ Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član

HDZ

Alen Gojak

HDZ Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, član

HDZ

Ivica Kusić

HDZ Odbor za izbor i imenovanja, član
Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, predsjednik

HDZ

Josip Marković

HDZ Odbor za financije, član

HDZ

Siniša Marović

HDZ Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo, član

HDZ

Ante Sanader

HDZ Odbor za statut i poslovnik, član

HDZ

Ivan Slavić

HDZ Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo, predsjednik

HDZ

Marin Urlić

HDZ Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, član

HDZ

Jozo Vidić

HDZ Odbor za suradnju sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, predsjednik

HDZ

Dragan Maretić

HDZ Odbor za ratne veterane, predsjednik

HSP

Luka Roguljić, potpredsjednik Županijske skupštine

HSP Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, član

SDP

Liljana Caratan Lukšić

SDP Odbor za statut i poslovnik, članica

SDP

Ružica Jakšić

SDP Odbor za javna priznanja, članica

SDP

Maja Krčum

SDP Odbor za gospodarstvo, predsjednica

SDP

Joško Markić

SDP Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik

SDP

Mate Martinić

SDP Odbor za izbor i imenovanja, član

SDP

Ranko Ostojić

SDP

MOST

Miro Bulj

MOST

MOST

Matko Grčić

MOST Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, član

MOST

Milija Baldić Lukšić, potpredsjednica Županijske skupštine

MOST Odbor za financije, predsjednica

Nezavisni vijećnik

Ivica Kukavica

Nezavisni vijećnik Odbor za ratne veterane, član

MOST

Ante Popović

MOST

MOST

Milan Perišić

MOST

MOST

Marin Rožić

MOST Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, predsjednik

Koalicija „ZA“

Daša Dragnić

Koalicija „ZA“ Nezavisna lista mladih

Odbor za lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu, predsjednica
Odbor za statut i poslovnik, članica

Koalicija „ZA“

Toni Grbavac-Garac

Koalicija „ZA“ HSLS

Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, član

Koalicija „ZA“

Jakov Prkić

Koalicija „ZA“ Pametno za Split i Dalmaciju

Odbor za izbor i imenovanja, član

Koalicija „ZA“

Matejas Jozipović

Koalicija „ZA“ Nezavisna lista mladih

Odbor za statut i poslovnik, član
Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, član
Odbor za pomorstvo, promet, infrastrukturu i ribarstvo, član

Koalicija „ZA“

Kristina Vidan

Koalicija „ZA“ Pametno za Split i Dalmaciju

Odbor za izbor i imenovanja, članica

HGS

Nevenka Bečić

HGS Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, članica

HGS

Toni Jurišić-Sokić

HGS Odbor za gospodarstvo, član

HGS

Martina Nimac Kalcina

HGS Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, članica

HGS

Petroslav Sapunar

HGS Odbor za izbor i imenovanja, član

Centar

Tonći Bulić

Centar Odbor za statut i poslovnik, član
Odbor za financije, član

Centar

Martin Grgić

Centar Odbor za međunarodnu i međužupanijsku suradnju, član
Odbor za ratne veterane, član

Centar

Lucija Puljak

Centar Mandatno povjerenstvo, predsjednica

Centar

Gorana Rosandić

Centar Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, članica

Nezavisni vijećnik

Nikola Grabovac

Nezavisni vijećnik Odbor za gospodarstvo, član

Domovinski pokret

Marko Žaja

Domovinski pokret Odbor za prosvjetu, kulturu i sport, član

 • Milija Baldić Lukšić, potpredsjednica Županijske skupštine (MOST)
 • Josip Banović (HDZ)
 • Danica Baričević (HDZ)
 • Nevenka Bečić (HGS)
 • Ivan Bikić (HDZ)
 • Mila Bilić (HDZ)
 • Dinko Bošnjak (HDZ)
 • Jadranka Brečić (HDZ)
 • Tonći Bulić (Centar)
 • Miro Bulj (MOST)
 • Tomislav Buljan (HDZ)
 • Liljana Caratan Lukšić (SDP)
 • Daša Dragnić (Koalicija „ZA“)
 • Marko Galić (HDZ)
 • Alen Gojak (HDZ)
 • Nikola Grabovac (Nezavisni vijećnik)
 • Toni Grbavac-Garac (Koalicija „ZA“)
 • Matko Grčić (MOST)
 • Martin Grgić (Centar)
 • Ružica Jakšić (SDP)
 • Matejas Jozipović (Koalicija „ZA“)
 • Toni Jurišić-Sokić (HGS)
 • Maja Krčum (SDP)
 • Ivica Kukavica (Nezavisni vijećnik)
 • Ivica Kusić (HDZ)
 • Dragan Maretić (HDZ)
 • Joško Markić (SDP)
 • Josip Marković (HDZ)
 • Siniša Marović (HDZ)
 • Mate Martinić (SDP)
 • Martina Nimac Kalcina (HGS)
 • Ranko Ostojić (SDP)
 • Milan Perišić (MOST)
 • Ante Popović (MOST)
 • Jakov Prkić (Koalicija „ZA“)
 • Lucija Puljak (Centar)
 • Luka Roguljić, potpredsjednik Županijske skupštine (HSP)
 • Gorana Rosandić (Centar)
 • Marin Rožić (MOST)
 • Ante Sanader (HDZ)
 • Petroslav Sapunar (HGS)
 • Ivan Slavić (HDZ)
 • Marin Urlić (HDZ)
 • Kristina Vidan (Koalicija „ZA“)
 • Jozo Vidić (HDZ)
 • Marko Žaja (Domovinski pokret)