Djelokrug poslova Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove

Upravni odjel za imovinsko - pravne poslove obavlja povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

  • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavensko komunističke vladavine,
  • provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina,
  • provođenje izvlaštenja i određivanja naknade,
  • provođenje stambenog zbrinjavanja i obnove ratom oštećenih objekata,
  • utvrđivanje statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

OBRASCI

PO OVLAŠTENJU PROČELNICA

Haidis Sirišćević dip.iur.

.....
  • 021/450-452
  • Vukovarska 1, 21 000 Split
  • haidis.siriscevic@dalmacija.hr