Djelokrug poslova Upravnog odjela za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i održavanje

Upravni odjel za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i održavanje obavlja poslove koji se odnose na  upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije, pruža stručnu pomoć te vođenje i ažuriranje podataka vezano uz nekretnine u vlasništvu Županije te vlasništvu pravnih osoba s javnim ovlastima kojima je Županija osnivač kao i sklapanje ugovora te vođenje i ažuriranje registra ugovora koji se odnose na imovinsko-pravne poslove Županije 

Pruža pravnu podršku u pripremi i realizaciji akata za Županijsku skupštinu koji se odnose na upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom u vlasništvu pravnih osoba s javnim ovlastima kojima je Županija osnivač. 

Prati i kontrolira zastupanja Županije u parničnim, ovršnim, trgovačkim, upravnim i drugim postupcima pred nadležnim sudovima i drugim tijelima.

Obavlja poslove vezane za procjenu vrijednosti nekretnina, te rad procjeniteljskog povjerenstva.

Obavlja opće investicijsko i tekuće održavanje nepokretne imovine

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

__________________________________________________________________________________

Godišnje izvješće o tržištu nekretnina za 2022. godinu za područje Splitsko-dalmatinske županije 

PO OVLAŠTENJU PROČELNIK

Sort By:
The template you are linking to has no template configured yet.

Obavijesti

Natječaji

Dokumenti