Župan

Župan Blaženko Boban je rođen 27. kolovoza 1960. godine u Splitu.

Oženjen. Sa suprugom Maricom i troje punoljetne djece živi u Solinu.

Završio Pomorsku školu u Splitu (brodostrojarski tehničar).


Hrvatski je branitelj i nositelj spomenice Domovinskog rata i Ordena ” Oluja”.


Jedanaest je godina bio Gradonačelnik Solina.

Od 2005. godine do prestanka mandata (podnošenjem ostavke na dužnost gradonačelnika Grada Solina)

31. svibnja 2016. godine.

28. prosinca 2015. godine postaje zastupnik u Hrvatskom Saboru, do 14. listopada 2016. godine.

Od 19. listopada 2016. ponovno obnaša dužnost saborskog zastupnika devetog saziva Hrvatskoga sabora

do 17. lipnja 2017. godine kada od Zlatka Ževrnje preuzima dužnost župana Splitsko-dalmatinske županije.

U Hrvatskom Saboru je bio član Odbora za izbor imenovanja i upravne poslove,

član Odbora za predstavke i pritužbe te član Odbora za lokalnu i područnu samoupravu.

 

Predsjednik je HDZ-a grada Solina i potpredsjednik Županijske organizacije

Splitsko-dalmatinske županije HDZ-a.

Član je Visokog časnog suda i član Središnjeg odbora HDZ-a.