ŽUPANIJSKE USTANOVE

TRGOVAČKA DRUŠTVA U 100 % VLASNIŠTVU SDŽ

TRGOVAČKA DRUŠTVA U DJELOMIČNOM VLASNIŠTVU SDŽ

Red.
broj
Srednja škola Adresa Telefon E-mail
1. SREDNJA ŠKOLA "HVAR" Hvar, 21450, Kroz Burak 81  717 138 741-115, Jelsa 717 589 ured@ss-hvar.skole.hr
2. OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM Imotski,21260, Bruna Bušića 59 0986111161, 842 333 670-055 ured@ss-obrtnicko-industrijska-imotski.skole.hr 
3. EKONOMSKA ŠKOLA IMOTSKI Imotski,21260, Bruna Bušića 59 842-222 842-229 ured@ss-ekonomska-imotski.skole.hr 
4. TEHNIČKA ŠKOLA U IMOTSKOM Imotski,21260, Bruna Bušića 59 841-550

ured@ss-tehnicka-imotski.skole.hr
tajnistvo@ss-tehnicka-imotski.skole.hr 

5. GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA Imotski,21260, Bruna Bušića 59 843 001 843 106; 843 098 gimnazija@gimnazija-mujevica-im.skole.hr 
6. SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA Makarska,21300, Breljanska 3 r. 610 494 taj. 678 268; centr. 610 304 ured@ss-fraandrijekacicamiosica-ma.skole.hr 
7. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA Makarska, 21300, Breljanska 3 678 016 617-017; taj. 099 4362101 ured@ss-strukovna-ma.skole.hr 
8. SŠ "JURE KAŠTELAN" Omiš, 21310, Trg kralja Tomislava 2  r.861-117 ured@ss-jkastelan-omis.skole.hr  
9. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA Sinj, 21230, D.Šimunovića 14 668 580 668 581 taj. 668 583; 668 586 tajnistvo@ss-strukovna-banajosipajelacica-sinj.skole.hr 
10. GIMNAZIJA  DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU Sinj, 21230, D.Šimunovića 10 taj. 821-608 rač. 821 808, gimnazia@inet.hr
ured@gimnazija-dsimunovica-sinj.skole.hr 
11. TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA U SINJU Sinj, 21230, D.Šimunovića 12 821-502, 821-522, 821-818 tis@ss-rboskovic-sinj.skole.hr 
12. SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA Trogir, 21220, Put Muline 2B 884-891, 881-414, 796-349 ured@ss-ilucica-trogir.skole.hr ss.ivan.lucic@gmail.com 
13. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA "BLAŽ JURJEV TROGIRANIN" Trogir, 21220, Ulica dr.Franje Tuđmana 1 882 511 885-620, fax 884 251  sss.bjt.trogir@gmail.com tajnistvo@ss-strukovna-bjtrogiranin-trogir.skole.hr 
14. SŠ "ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO" Vis, 21480, Viškog boja 9  711 449 rav. 711 765  ured@ss-amkaramaneo-vis.skole.hr 
15. SŠ TINA UJEVIĆA Vrgorac, 21276, Matice Hrvatske 8 674 335 674-026  ured@ss-tujevic-vrgorac.skole.hr 
16. SŠ "BRAĆA RADIĆ" KAŠTEL ŠTAFILIĆ NEHAJ Kaštel Štafilić-Nehaj, 21216, Put poljoprivrednika 5  234 505 ured@ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr 
17. PRIRODOSLOVNA ŠKOLA Split, 21000, Matice Hrvatske 11 465 462 centr. 434 590  prirodoslovna@prirodoslovna.hr ravnatelj@prirodoslovna.hr 
18. ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA Split, 21000, Teslina 2  385 941 ured@ss-elektrotehnicka-st.skole.hr; tajnik@ss-elektrotehnicka-st.skole.hr 
19. GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA Split, 21000, Matice Hrvatske 11 558 430 taj. 457 563  ured@ss-graditeljskogeodetskatehnicka-st.skole.hr 
20. OBRTNIČKA ŠKOLA Split, 21000, Nodilova 3 347 612, 361-057, 343 612  ured@ss-obrtnicka-st.skole.hr;
ravnatelj@ss-obrtnicka-st.skole.hr 
21. I. GIMNAZIJA Split, 21000, Nikole Tesle 10 315 475 384-944,  gimnazija@gimnazija-prva-st.skole.hr 
22. II. GIMNAZIJA Split, 21000, Nikole Tesle 10 rav. 322 195; taj.385 914 384 969; rač. 384 807  ured@gimnazija-druga-st.skole.hr 
23. III. GIMNAZIJA Split, 21000, Matice Hrvatske 11 465 445 558 420, 558 428, 558421r  iiigs@trema.hr 
24. IV. GIMNAZIJA "MARKO MARULIĆ" Split, 21000, Zagrebačka 2   taj.344 484 rav. 348 380;   ured@gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr ; ana.galic@skole.hr 
25. V. GIMNAZIJA "VLADIMIR NAZOR" Split, 21000, Zagrebačka 2   344 922; 348-381  vnazor@petagimnazijast.hr 
26. EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA Split, 21000, Vukovarska 37  r. 401 312 taj. 401 311; rač. 401 316  ured@ss-ekonomskaiupravna-st.skole.hr 
27. KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA Split, 21000, A.G.Matoša 60 386 031, 386-041,  ured@ss-kom-trg-st.skole.hr 
28. SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA Split, 21000, Teslina 4 385 942 rav. 385 910; taj. 344 649; rač. 385 907  tajnistvo@ss-tehnicka-prometna-st.skole.hr  
29. TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU Split, 21000, Zrinsko- Frankopanska 23 385 944, taj. 322 284; 322-283  tssm@tehnickaskola-split.hr 
30. OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA Split, 21000, Plančićeva 1 385 938 385-939  ured@ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr 
31. INDUSTRIJSKA ŠKOLA Split, 21000, Zrinsko-Frankopanska 40 380 776  info@industrijskaskola.hr 
32. ŠKOLA ZA DIZAJN,GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU - SPLIT Split, 21000, Matice Hrvatske 11 434 582 434-580; 434-581;   ured@ss-dizajngrafikuiodrzivugradnju-st.skole.hr
ivan.kovacevic@gogss.hr 
bozo.milardovic@gogss.hr 
33. POMORSKA ŠKOLA Split, 21000, Zrinsko-Frankopanska 36  380 764 380-749  office@pomsk.hr 
34. ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI Split, 21000, Fausta Vrančića 17 467 177 467-179  skola-likovnih-umjetnosti@st.t-com.hr 
35. ZDRAVSTVENA ŠKOLA Split, 21000,  Šoltanska 15 466 018  split@zdravstvenaskola.hr  
36. TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA Split, 21000, A.G.Matoša 60 386 824 322-280; 386-652  ured@tus-st.hr 
>37. GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA Split, 21000, Trg hrvatske bratske zajednice 3 480 049 348 225; 095 3482250   ured@ogs-jhatzea-st.skole.hr glazbena.hatze@gmail.com 
38 SREDNJA ŠKOLA "BOL" Bol, 21420, Bračka cesta 3 635 141  ured@ss-bol.skole.hr 
39 KLESARSKA ŠKOLA Pučišća, 2141, Novo riva 4 633 114 633-076, 633-548  klesarska-skola@st.t-com.hr
klesarska-skola@st.htnet.hr 
40 SREDNJA ŠKOLA "BRAČ" Supetar, 21400, Kralja Petra Krešimira IV.  2 rav.757 167; taj.631 152  ured@ss-brac-supetar.skole.hr 
41 GLAZBENA ŠKOLA DR.FRA IVAN GLIBOTIĆ IMOTSKI     Imotski, 21260, Bruna Bušića 1           841 811  ured@gs-drfraiglibotic-imotski.skole.hr                     
ogs-ivan.glibotic@st.t-com.hr 
42 ŽENSKI ĐAČKI DOM SPLIT Split, 21000, Ćirila i Metoda 26 r.420 500 taj.420 502; porta 420 507  zenski-djacki-dom@st.t-com.hr 
43 UČENIČKI DOM SPLIT Split, 21000, Matice Hrvatske 13  453 060 rav. 453 061; taj. 453 064;  centr.465 433; 

ucenickidomsplit@dom-ucenicki-st.skole.hr
ured@dom-ucenicki-st.skole.hr 

44 FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU S PRAVOM JAVNOSTI Sinj, 21230, Ulica Franjevačke klasične gimnazije 22 821 808 821-809, 825-009  ured@gimnazija-franjevacka-klasicna-sinj.skole.hr
fkgsinj@gmail.com 
45 NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI  "DON FRANE BULIĆ" Split, 21000, Zrinjsko-Frankopanska 19 rav.323 440, taj.323 443 rač. 323 441

 ravnatelj@nkg-split.hr;
tajnistvo@nkg-split.hr 

Red.
broj
Osnovna škola Adresa Tel. E-mail
1. Bol BOL, 21420, Rudina 1 635 103 635-822 ured@os-bol.skole.hr
2. Pučišća PUČIŠĆA, 21412, Trg Hrvatskog skupa 11 633 105 718-957 os-pucisca@st.t-com.hr
3. Vladimira Nazora POSTIRA, 21410, Polježice 12 717 080 632-106 tajnica@nazor-postira.hr
4. Selca SELCA, 21425, Šetalište Rajka Štambuka 2 622 055, 622-706 os-selca@st.t-com.hr ;ured@os-selca.skole.hr
5. Supetar SUPETAR, 21400, Porat 25 631 135, 757-591, ured@os-supetar.skole.hr
6. Milna MILNA, 21405, Žalo 15 636 203, tajnistvo@os-milna.skole.hr
7. Hvar HVAR, 21450, Kroz Burak 81 741 092, 717-445, skola@os-hvar.skole.hr
8. Jelsa JELSA, 21465, Jelsa 161 761 030, 717-172 osjelsa@osjelsa.tcloud.hr
9. Ante Anđelinović SUĆURAJ, 21469, Trg Park 5 773 322 ured@os-aandjelinovic-sucuraj.skole.hr
10. Petra Hektorovića STARI GRAD, 21460, Obala dr. Franje Tuđmana 1 765 069 skola@os-phektorovica-starigrad.skole.hr
11. Stjepan Radić IMOTSKI, 21260, fra Stjepana Vrljića 13 841 107, 843-240, ured@os-sradic-im.skole.hr
12. Josip Vergilij Perić IMOTSKI, 21260, fra Stjepana Vrljića 17 851 801 851 802 851 807 ured@os-jvperic.skole.hr
13. Tin Ujević KRIVODOL,21263, Ivana Pavla II 16 670 177 635-038 ured@os-tujevic-krivodol.skole.hr
14. Ivana Gorana Kovačića CISTA VELIKA,21244, Cesta dr. Franje Tuđmana 60 726 155 670-093 ured@os-igkovacica-cistavelika.skole.hr
15. Josipa Jovića ARŽANO,21246, Petra Žaje 2 724 008, 660-324 ured@os-jjovica.skole.hr
16. Silvija Strahimira Kranjčevića LOVREĆ,21257, dr. Mate Šimundića 10 723 089 723-303 lovrec@os-sskranjcevica-lovrec.skole.hr
17. Studenci STUDENCI,21265, Put škole 15 725 488, 670-178 studenci@os-studenci.skole.hr
18. Ivan Leko DONJI PROLOŽAC, 21264, Trg dr. Franje Tuđmana 6 846 081, 670-180, prolozac@os-ileko-prolozac.skole.hr
19. Runović RUNOVIĆ,21261, Runović 211 849 088 670-597 skola@os-runovic.skole.hr
20. Zagvozd ZAGVOZD,21270, Trg zabiokovskih junaka Domovinskog rata 4 847 015 ravnatelj@os-zagvozd.skole.hr
21. Zmijavci ZMIJAVCI,21266, dr.Franje Tuđmana 189 840 163, 840-670 ured@os-zmijavci.skole.hr
22. kneza Mislava K.SUĆURAC,21212, Braće Radić 6 224 080, 226-318 os-knezmislav@os-knezmislav-kastelsucurac.skole.hr
23. kneza Trpimira K.GOMILICA,21213, Eugena Kumičića 2 220 223, 221-194 ured@os-kneztrpimir-kastelgomilica.skole.hr
24. Ostrog K.LUKŠIĆ,21215, Put sv. Lovre 2 227 033 os-ostrog@os-ostrog.hr
25. Bijaći K.NOVI,21217, Vodovodna ulica 2 205 330, 230-550 os-bijaci@os-bijaci-kastelnovi.skole.hr
26. prof. Filipa Lukasa K.STARI,21216, Slavonska 5 230 030, 231-131 ured@os-flukasa-kastelstari.skole.hr
27. Primorski Dolac PRIMORSKI DOLAC,21227, Vržine 185 899-129, 796-544 ured@os-primorski-dolac.skole.hr
28. Josip Pupačić OMIŠ,21310, Trg kralja Tomislava 1 861-530 861-409 os-josip-pupacic@os-jpupacic-omis.skole.hr
29. 1. listopada 1942. ČIŠLA,21253, Gata, Stožernog brigadira Ante Šaškora 54 867-691 os-cisla@os-cisla.skole.hr
30. Gornja Poljica DUGOPOLJE,21204, Srijane 120 815-115, 861-538 ured@os-gornja-poljica-srijane.skole.hr
31. Jesenice DUGI RAT,21315, Đački put 10 734-625 735-095 ured@os-jesenice-dugirat.skole.hr
32. dr. fra Karlo Balić ŠESTANOVAC,21250, dr. Franje Tuđmana 40 721 145 757-272, 721-174 ured@os-kbalic-sestanovac.skole.hr
33. Ivana Lovrića SINJ,21230, Put ferate 2 821-095, 821-227 ured@os-ilovrica-sinj.skole.hr
34. Marka Marulića SINJ,21230, Ulica Vladimira Nazora 4 821-578 660-044 ured@os-mmarulica-sinj.skole.hr
35. fra Pavla Vučkovića SINJ,21230, Alkarsko trkalište 11 821-090, 826-250, ured@os-frapvuckovica-sinj.skole.hr
36. OGŠ Jakova Gotovca SINJ,21230, Alkarsko trkalište 11/A 821-540 824-033 ured@ogs-jgotovca-sinj.skole.hr
37. Stjepan Radić TIJARICA,21240, Trilj, Donja Tijarica 142 820-010 ostijarica@os-sradic-tijarica.skole.hr
38. Dinka Šimunovića HRVACE,21233, Hrvace 225 829-002, 660-288 ossimunovic@skolahrvace.hr
39. Kamešnica OTOK,21238, Hrvatskih branitelja 26 834-417, 835-084, ured@os-kamesnica-otok.skole.hr
40. Ivana Mažuranića OBROVAC SINJSKI,21241, Obrovac Sinjski 242/C 839-700, 839-016 os-han@os-imazuranica-obrovacsinjski.skole.hr
41. Ante Starčevića DICMO,21232, Kraj 42 837-300 os-dicmo@os-astarcevica-dicmo.skole.hr
42. Trilj TRILJ,21240, Poljičke republike 18 831-014, 832-612, ravnatelj@os-trilj.skole.hr
43. Milana Begovića VRLIKA,21236, Trg dr. Franje Tuđmana 6 827 259 827-017, 827-144 ured@os-mbegovica-vrlika.skole.hr
44. Majstora Radovana TROGIR,21220, Ulica dr. Franje Tuđmana 12 881-511 882-608 tajnistvo@os-mradovana-trogir.skole.hr
45. Petar Berislavić TROGIR,21220, Obala bana Berislavića 16 881-766, 796-094 trogir-002@os-pberislavic-trogir.skole.hr
46. Ivan Duknović MARINA,21222, don Frane Macanovića 1 798-120, 798-125 ured@os-iduknovic-marina.skole.hr
47. Kralja Zvonimira SEGET DONJI,21218, Hrvatskih žrtava 92 880 510 880-522 ured@os-kralja-zvonimira-st.skole.hr
48. Vis VIS,21480, Viškog boja 10 711-104, 711-664 ured@os-vis.skole.hr
49. Komiža KOMIŽA,21485, Školska ulica 11 713-146, 717-180, ured@os-komiza.skole.hr
50. Vrgorac VRGORAC, 21276, Ul.Matice hrvatske 9 678-743, 678-748 os-vrgorac@os-vrgorac.skole.hr
51. don Lovre Katića SOLIN,21210, Put Majdana 3 246-810, 246-816 ured@os-donlovrekatica-solin.skole.hr
52. Vjekoslava Paraća SOLIN,21210, Dudini 17 217 876, 217-590 admin@os-vparac-solin.skole.hr ; ured@os-vparac-solin.skole.hr
53. kraljice Jelene SOLIN, 21210, Put mira 3 683 643 683-641 ured@os-kraljicejelene-solin.skole.hr
54. kralja Zvonimira SOLIN, braće Radića 67, Solin 215 536 ured@os-kraljazvonimira.skole.hr
55. kneza Branimira DONJI MUĆ,21203, Donji Muć 218 652-114 660-208 ured@os-kneza-branimira-donjimuc.skole.hr
56. Neorić-Sutina NEORIĆ,21247, Neorić 43 666 205, 666-108 neoric@os-neoric-sutina.skole.hr
57. braće Radića BRAČEVIĆ,21203, Donji Muć, Vrba I 11 810 174 ured@os-brace-radica-bracevic.skole.hr
58. Petra Kružića KLIS,21231, Put svetog Ante 30 240 006, 240-740 ured@os-pkruzica-klis.skole.hr
59. Dugopolje DUGOPOLJE,21204, Stepinčeva 4 655 102 655-897 dugopolje@os-dugopolje.skole.hr
60. don Mihovila Pavlinovića PODGORA,21327, Prilaz Vida Mihotića 1 625 393, 603-940, os-podgora@os-mpavlinovica-podgora.skole.hr
61. Gradac GRADAC,21330, Kralja Tomislava 2 697 553, 697-700 ured@os-gradac.skole.hr ; tilda.franic@skole.hr
62. dr. Franje Tuđmana BRELA,21322, Sv. Jurja 1 618 482 ured@os-drftudjmana-brela.skole.hr
63. Bariše GranićaMeštra BAŠKA VODA,21320, Podspiline 2 620 163, 620-169, 620-744, ured@os-bgmestra-baskavoda.skole.hr
64. Tučepi TUČEPI,21325, Kraj 17 623 150 678-315 os-tucepi@os-tucepi.skole.hr
65. Grohote GROHOTE,21430, Podkuća 28 654 112, 717-021 ured@os-grohote-solta.skole.hr
66. Strožanac PODSTRANA,21312, Blato 1 333 298 333-966, 456-745 ured@os-strozanac-podstrana.skole.hr